המדריך המלא: מגרשים להשכרה במרכז

מחפשים מגרשים להשכרה במרכז? בין אם מתכננים לשכור מחסן תעשייתי, מרכז לוגיסטי, מבנה או מגרש לצרכים תעשייתיים, אזי מוטב להסתייע בשירותיהם של אנשי מקצוע המתמחים בתחום הנדל"ן המסחרי. הדבר ימנע מלכתחילה טעויות ובעיות, ובפרט כשהדבר נוגע ליזמים מתחילים, ומאידך יבטיח שהמגרש או הנכס אכן מותאמים אופטימלית אל הצרכים העתידיים. 

 

מבית חברת אילון נדל"ן מציינים שבטרם שכירת מגרש או מבנה לשימושים תעשייתיים, כדאי לערוך תחילה רשימת צרכים מדויקת ומפורטת ולהשוותה אל נתוני הנכס המוצע מבחינת גודל השטח, צורתו, קווי המתאר וגובהו ביחס לשימוש המיועד לו. במידה וקיימת התאמה, חשוב לגשת ולבקר בנכס באופן פיזי כדי להתרשם ממראה עיניים ולוודא התאמה לשימושים העתידיים.

 

שימושים מותרים בתב"ע

 

ראוי להבהיר שלא כל המגרשים אכן מרובעים ומישוריים, וחלקם עשויים להיות מלבניים מאורכים וצרים ואו בעלי שיפועים. במידה ומדובר במבנה תעשייתי, ייתכן ויידרשו התאמות מסוימות הכרוכות בהוצאה כספית נוספת. 

 

בדיקות בסיסיות נוספות שכדאי לערוך במהלך החיפוש אחר מגרשים להשכרה במרכז קשורות, בין היתר, לנגישות תחבורתית ומערך צירי התנועה באזורים שבהם המגרשים ממוקמים. בהיבט המוניציפלי, יש לבצע בדיקות מקדימות בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, כדי לוודא שמבחינת סיווג הפעילות בתב"ע (תכנית בניין עיר), השימושים העתידיים במגרש אכן מותרים. 

 

לא אחת קורה שהשוכר מגלה בדיעבד שהמגרש ששכר לצרכים תעשייתיים מיועד לשימוש חקלאי או מסחרי בלבד. טעות קלסית אחרת היא השכרת מגרש לשימוש בתחום התעשייה הכבדה באזור המיועד על פי התב"ע לתעשייה קלה.

 

הוצאת נוסח טאבו בלשכות רישום המקרקעין

 

באופן כללי, בין אם מעוניינים במגרשים להשכרה במרכז הארץ ובין אם בהשכרת מחסן, מבנה או מרכז לוגיסטי תעשייתי באחת מהפריפריות, חשוב לפני ביצוע העסקה והחתימה על החוזה להקפיד ולהוציא נוסח טאבו בלשכות רישום המקרקעין. 

 

מדובר במסמך המהווה כמעין תעודת הזהות של הנכס ומספק את מלוא המידע הרלוונטי לרבות זהות הבעלים, זכויות וחובות במקרקעין (בעלות, ירושה, חכירה, משכנתאות וכן הלאה), כמו גם הפקעות, עיקולים, הערות אזהרה ושעבודים החלים על הנכס. 

 

כמו כן, יש להשוות את פרטי תעודת הזהות של בעל הנכס מול הפרטים הרשומים בנסח הטאבו. מעבר לכל אלו, יש לברר את עלויות הארנונה למ"ר, לוודא שלא רובצים חובות על הנכס ברשויות שונות (ארנונה, מסים, היטלים, חשמל, מים ועוד), ולהוסיף בחוזה סעיף שבו מצהיר המשכיר שהנכס נקי מכל חוב בעת מסירתו לשוכר.

מגרשים להשכרה במרכז